کلیدواژه‌ها = توسعه مالی
تعداد مقالات: 4
1. تبیین رابطه بین توسعه مالی و کارایی سیاست پولی با استفاده از شاخص ترکیبی فازی

دوره 55، شماره 3، بهار 1400، صفحه 585-608

10.22059/jte.2020.285390.1008192

منصور خلیلی عراقی؛ سجادبرخورداری دورباش برخورداری دورباش؛ امین گلوانی


4. سرمایه اجتماعی و چگونگی تأثیر آن بر اقتصاد

دوره 40، شماره 4، زمستان 1384

زهرا(میلا) علمی؛ محمود شارع پور؛ سید امیرحسین حسینی