کلیدواژه‌ها = نرخ ارز واقعی
تعداد مقالات: 3
1. تحلیل منحنی S در روابط دوجانبة تجاری ایران و شرکای عمدة تجاری (1371 ـ 1390)

دوره 50، شماره 1، بهار 1394، صفحه 147-167

10.22059/jte.2015.54100

سید کمیل طیبی؛ همایون شیرازی؛ نرگس سخندانی


2. تأثیرعدم اطمینان نرخ ارز واقعی بر رشد اقتصادی

دوره 47، شماره 1، بهار 1391، صفحه 153-169

10.22059/jte.2012.24677

عزت اله عباسیان؛ مهدی مرادپور اولادی؛ نادر مهرگان


3. عوامل مؤثر بر کسری حساب جاری ایران

دوره 40، شماره 4، زمستان 1384

رضا نجارزاده؛ وحید شقاقی شهری