کلیدواژه‌ها = روش GMM
تعداد مقالات: 4
2. تأثیر مؤلفه های اقتصاد دانش بر کارآفرینی در کشورهای منتخب

دوره 53، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 323-344

10.22059/jte.2017.235216.1007617

حسین راغفر؛ ابوالفضل شاه آبادی؛ سمیرا علیزاده


4. ارائة یک مدل معادلات تفاضلی برای بررسی دورهای تجاری

دوره 42، شماره 3، بهار 1386

رحیم دلالی اصفهانی؛ هوشنگ شجری؛ محسن رنانی؛ سهراب دل انگیزان