کلیدواژه‌ها = الگوریتم ژنتیک
برآورد سری زمانی ارزش سطح دانش در اقتصاد ایران (1353-1392)

دوره 51، شماره 3، آبان 1395، صفحه 709-734

10.22059/jte.2016.58944

علی حسین استادزاد؛ ابراهیم هادیان


برآورد نرخ رجحان زمانی در ایران با استفاده از الگوریتم بازگشتی

دوره 49، شماره 2، تیر 1393، صفحه 267-294

10.22059/jte.2014.51794

کریم اسلاملوییان؛ علی حسین استادزاد


مقایسۀ اثر روش‌های بهینه‌یابی و برآورد بازده مورد انتظار بر سبد بهینۀ سهام

دوره 49، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 45-68

10.22059/jte.2014.50540

مصطفی دین محمدی؛ رضا پیرایش؛ آرش داداشی


تشکیل پرتفوی بهینه در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از الگوریتم‎‎های ژنتیک

دوره 44، شماره 4، اسفند 1388

حمید رضا نویدی؛ احمد نجومی مرکید؛ حجت میرزازاده