کلیدواژه‌ها = داده‌های تابلویی
تأثیر درجه‌ی رقابت در سیستم بانکی و الزامات سرمایه‌ای بر میزان ریسک‌پذیری بانک‌های ایران

دوره 53، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 25-44

10.22059/jte.2018.65069

تیمور رحمانی؛ محسن مهرآرا؛ امین محسنی چراغلو؛ گیتی شاکری


تحلیل تقاضای پویای عوامل تولید در بخش صنعت ایران

دوره 48، شماره 3، آذر 1392، صفحه 31-50

10.22059/jte.2013.35809

ابوذر شاکری؛ علیمراد شریفی


بررسی عوامل نهادی و همگرایی‌های منطقه‌ای در حوزة صادرات خدمات

دوره 48، شماره 3، آذر 1392، صفحه 165-191

10.22059/jte.2013.35818

خالد احمدزاده؛ کاظم یاوری؛ عباس عصاری آرانی؛ بهرام سحابی


برآورد نرخ بهینه‎ی مالیات بر ارزش افزوده در ایران: کاربردی از الگوی دایموند- میرلس

دوره 47، شماره 2، مهر 1391، صفحه 61-79

10.22059/jte.2012.25010

کامبیز هژبر کیانی؛ الهام غلامی؛ جواد نوبخت سیاهرودکلایی