موضوعات = اقتصاد کلان
تعداد مقالات: 2
2. اثر تکانه‌های صادرات نفت و تعامل آن با قدرت انحصاری بر متغیرهای کلان اقتصاد ایران: رهیافت DSGE

دوره 54، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 395-418

تیمور محمدی؛ عباس شاکری؛ معصومه امامی کلائی؛ ناصرعلی یداله زاده طبری