نویسنده = پورکاظمی، محمد حسین
تعداد مقالات: 4
1. اقتصاد سیاسی ایران در دورۀ دولت نهم با استفاده از نظریۀ بازی‎ها

دوره 49، شماره 1، بهار 1393، صفحه 19-43

محمدحسین پورکاظمی؛ عبدالعزیز مراددرویش؛ معصومه والی