موضوعات = اقتصا د پولی و بانکداری
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر درجه‌ی رقابت در سیستم بانکی و الزامات سرمایه‌ای بر میزان ریسک‌پذیری بانک‌های ایران

دوره 53، شماره 1، بهار 1397، صفحه 25-44

تیمور رحمانی؛ محسن مهرآرا؛ امین محسنی چراغلو؛ گیتی شاکری


2. برآورد توزیع زیان اعتباری صنعت بانکداری ایران با استفاده از آزمون استرس

دوره 52، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 935-962

سعید مشیری؛ فاطمه عبدالشاه