کلیدواژه‌ها = تجارت درون صنعت
ایران،میزان ادغام در اقتصاد جهانی و مزیت های نسبی

دوره 41، شماره 1، اردیبهشت 1385

محسن مهرآرا؛ علی رستمیان


بررسی عوامل خاص کشوری تعیین کننده تجارت، درون صنعت ایران

دوره 39، شماره 4، دی 1383

دکتر غلامعلى رییسى اردلى؛ دکتر حسن کلباسی؛ مهدی رییسی