کلیدواژه‌ها = رشد
تعداد مقالات: 5
1. رابطة بین توزیع عاملی درآمد و تقاضای کل در ایران بر اساس یک مدل پساکینزی

دوره 51، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 517-539

اسمعیل ابونوری؛ محبوبه فراهتی


2. بررسی رابطه‌ی اندازه با رشد در بنگاه‌های صنایع مواد غذایی و آشامیدنی ایران

دوره 47، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 61-78

احمد صدرائی جواهری؛ زهرا بهزادی


3. پیش‌بینی نرخ رشد و نرخ تورم در بخش کشاورزی ایران

دوره 41، شماره 3، تابستان 1385

احمد سام دلیری؛ صادق خلیلیان


4. آثار تجارت خارجی بر بهره وری: مورد ایران

دوره 39، شماره 3، پاییز 1383

دکتر محسن مهرآرا؛ رضا محسنی