نویسنده = �������������� ������������
گروه‎بندی دارایی‎های پولی در ایران بر اساس تحلیل ناپارامتریک تقاضای پول

دوره 52، شماره 4، دی 1396، صفحه 879-904

10.22059/jte.2017.63663

علیرضا عرفانی؛ پرویز داودی؛ فرزانه صادقی


تاثیرنوسانات نرخ ارز بر صادرات ایران به ونزوئلا

دوره 51، شماره 3، آبان 1395، صفحه 595-609

10.22059/jte.2016.58942

رحمان سعادت؛ حدیث جودکی؛ علیرضا عرفانی


انتخاب قاعدۀ بهینۀ سیاست پولی در ایران: کدام نوع هدف‎گذاری تورم؟!

دوره 50، شماره 2، تیر 1394، صفحه 389-414

10.22059/jte.2015.55087

علیرضا عرفانی؛ فرزانه صادقی؛ ندا سمیعی


ارزیابی و مقایسة قواعد ابزاری سیاست پولی در اقتصاد ایران

دوره 48، شماره 4، دی 1392، صفحه 145-166

10.22059/jte.2013.50578

علیرضا عرفانی؛ آزاده طالب بیدختی