کلیدواژه‌ها = منطق فازی
تعداد مقالات: 5
1. کاربرد منطق فازی در تعیین ساختار بازار زیربخش‏ های صنعتی ایران

دوره 50، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 563-592

محسن پورعبادالهان کویچ؛ پویان کیانی


2. تحلیل فازی انسجام اجتماعی و رابطة آن با توسعة اقتصادی

دوره 49، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 621-645

زهرا کریمی موغاری؛ اسمعیل ابونوری؛ هدی زبیری


5. مدل سازی اقتصاد زیرزمینی با روش منطق فازی

دوره 38، شماره 1، بهار 1382

دکتر علیرضا شکیبایى؛ دکتر حسین صادقى