کلیدواژه‌ها = ارزش افزوده
تعداد مقالات: 5
3. ساختار صنایع ایران و همبستگی بین متغیرهای اندازه‎گیری تمرکز

دوره 46، شماره 3، زمستان 1390، صفحه 21-43

اسمعیل ابونوری؛ نجمه غلامی


4. عوامل مؤثر بر ارزش افزوده‌ی کارگاه‌های صنعتی ایران با ده نفر کار کن و بیش‎تر

دوره 45، شماره 3، پاییز 1389

سید محمدابراهیم حسینی نسب؛ هادی موقری؛ مهدی باسخا


5. آثار اجزاء مخارج عمومی برارزش افزوده و سرمایه گذاری بخش صنعت در ایران

دوره 38، شماره 2، زمستان 1382

الیاس نادران؛ هادى امیرى؛ على نصیرى