کلیدواژه‌ها = آزادسازی تجاری
تعداد مقالات: 6
1. اثر آزادسازی تجاری بر تفاوت دستمزد زنان و مردان در ایران

دوره 49، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 647-676

غلامرضا کشاورز؛ ‌یونس گلی؛ محمدرضا عابدین مقانکی


3. تحلیل ارتباط اصلاحات اقتصادی و بازار کار ایران

دوره 45، شماره 3، پاییز 1389

یدا... دادگر؛ محمد ندیری


4. مبانی نظری اثر آزادسازی اقتصادی بر تجارت درون صنعت: یک مطالعة موردی برای ایران

دوره 44، شماره 1، زمستان 1388

سعید راسخی؛ احمد جعفری صمیمی؛ اکبر زمانی


6. آثار تجارت خارجی بر بهره وری: مورد ایران

دوره 39، شماره 3، پاییز 1383

دکتر محسن مهرآرا؛ رضا محسنی