کلیدواژه‌ها = تعادل عمومی پویای تصادفی
تعداد مقالات: 6
1. سیاست پولی بهینه‌ی استوار در شرایط نااطمینانی برای اقتصاد ایران با استفاده از رهیافت هانسن و سارجنت

دوره 53، شماره 1، بهار 1397، صفحه 153-179

10.22059/jte.2017.228572.1007508

فاطمه لبافی فریز؛ سعید صمدی؛ خدیجه نصرالهی؛ رسول بخشی دستجردی


3. بررسی وجود رژیم غیرریکاردویی با تفسیر جدید در ایران

دوره 51، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 735-756

10.22059/jte.2016.58948

مهدی صارم؛ حسین مرزبان؛ منصور زیبایی؛ روح اله شهنازی


6. سیاست پولی بهینه و هدف‌گذاری تورم در ایران

دوره 48، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 25-42

10.22059/jte.2013.35166

اصغر شاهمرادی؛ مهدی صارم