کلیدواژه‌ها = تعادل عمومی پویای تصادفی
تعداد مقالات: 6
1. سیاست پولی بهینه‌ی استوار در شرایط نااطمینانی برای اقتصاد ایران با استفاده از رهیافت هانسن و سارجنت

دوره 53، شماره 1، بهار 1397، صفحه 153-179

فاطمه لبافی فریز؛ سعید صمدی؛ خدیجه نصرالهی؛ رسول بخشی دستجردی


3. بررسی وجود رژیم غیرریکاردویی با تفسیر جدید در ایران

دوره 51، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 735-756

مهدی صارم؛ حسین مرزبان؛ منصور زیبایی؛ روح اله شهنازی


5. بررسی واکنش بانک مرکزی به نوسان‌های نرخ ارز در ایران

دوره 49، شماره 1، بهار 1393، صفحه 137-154

مهدی صارم؛ محسن مهرآرا


6. سیاست پولی بهینه و هدف‌گذاری تورم در ایران

دوره 48، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 25-42

اصغر شاهمرادی؛ مهدی صارم