تعداد مقالات: 854
851. اثر سلامت مالی بر بقای صادرات صنایع کارخانه‌ای با استفاده از الگوی بقای انعطاف‌پذیر

دوره 55، شماره 2، بهار و تابستان 1399، صفحه 411-436

زهرا مژده؛ امیر منصور طهرانچیان؛ احمد جعفری صمیمی؛ سعید راسخی


852. بررسی پایداری مالی دولت در ایران با استفاده از آزمون ریشه واحد مارکوف سویچینگ

دوره 55، شماره 2، بهار و تابستان 1399، صفحه 437-462

سیاب ممی پور؛ فرزانه گودرزی


853. آزمون وجود اثر کاغذ چسبنده در عوارض توأم با مالیات شهرداری‏ها در ایران

دوره 55، شماره 2، بهار و تابستان 1399، صفحه 463-482

ناصر یارمحمدیان؛ صبا گودرزی؛ نعمت الله اکبری


854. تجارت درون صنعتی ایران و شرکای تجاری منتخب با رویکرد محیط‏زیستی

دوره 55، شماره 2، بهار و تابستان 1399، صفحه 483-509

ساناز یونس پور؛ سید کمیل طیبی