تعداد مقالات: 844
826. چکیده‌های انگلیسی

دوره 49، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 1-10


828. بررسی فقهی قاعده‌ی اقتصاد

دوره 48، شماره 1، بهار 1392، صفحه 233-254

سید علی محمد یثربی


829. محدودیت های اساسی رشد اقتصادی در ایران براساس الگوهای سه شکافه

دوره 40، شماره 1، بهار 1384

دکتر سید ابراهیم حسینی نسب؛ حسن باقری


831. عوامل مؤثر بر کسری حساب جاری ایران

دوره 40، شماره 4، زمستان 1384

رضا نجارزاده؛ وحید شقاقی شهری


834. بررسی توان اشتغال‌زایی بخش ساختمان در ایران

دوره 41، شماره 2، تابستان 1385

رضا نجارزاده؛ مجید حسین پور


835. کارایی پویا در تنظیم شرکت‎های آب و فاضلاب شهری ایران

دوره 55، شماره 1، بهار 1399، صفحه 1-26

فرزانه جایدری؛ فرهاد خداداد کاشی؛ اصغر ابوالحسنی؛ باقر درویشی


836. تخمین هزینه جابه‏ جایی نیروی کار در یک مدل ساختاری اقتصاد ایران

دوره 55، شماره 1، بهار 1399، صفحه 27-56

محمد حسین رحمتی؛ علی چوبداران


837. تحلیل حساسیت و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر ثبات مالی ایران در چارچوب ساخت شاخص ترکیبی

دوره 55، شماره 1، بهار 1399، صفحه 57-85

مجتبی سید حسین زاده یزدی؛ علیرضا عرفانی؛ مهدی قائمی اصل


838. توسعه بازار کار زنان در استان‌های ایران و تأثیر آن بر طلاق

دوره 55، شماره 1، بهار 1399، صفحه 87-113

محمدعلی فیض‌پور؛ مرضیه شاکری حسین‌آباد


839. تعیین مولفه‌های تاب‌آوری نظام تجاری ایران

دوره 55، شماره 1، بهار 1399، صفحه 115-133

حسام الدین قاسمی؛ عباس عرب مازار


840. شبیه‌سازی بازار اجاره مسکن با استفاده از مدل‎سازی عامل‌محور (مطالعه موردی: منطقه شش شهر اصفهان)

دوره 55، شماره 1، بهار 1399، صفحه 135-165

ایمان کی فرخی؛ نعمت الله اکبری؛ شکوفه فرهمند؛ علی عسگری


843. اطلاعات نامتقارن بین گروهی در بازار بیمه درمان تکمیلی گروهی

دوره 55، شماره 1، بهار 1399، صفحه 215-232

محمد وصال؛ غلامرضا کشاورز؛ محمدرضا چاقمی


844. ارزیابی اثرات اقتصادی عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای: کاربردی از مدل شبیه سازی جهانی

دوره 55، شماره 1، بهار 1399، صفحه 233-268

سارا مردیها؛ کریم آذربایجانی؛ سید کمیل طیبی؛ داود جعفری