آمار مقالات ارسالی

تعداد مقالات ارسال شده 2,797
تعداد مقالات پذیرفته شده 367
تعداد دوره‌ها 28
تعداد شماره‌ها 103
درصد پذیرش 13
تعداد پایگاه های نمایه شده 16
زمان پذیرش (روز) 316

 

                          

مجله تحقیقات اقتصادی نشریه است جهت اشاعه و نشر تحقیقات و پژوهش های انجام شده در زمینه های مختلف علوم اقتصادی برای نیل به مقاصد زیر:

 1. به کارگیری تئوری های اقتصادی برای حل مسائل و مشکلات اقتصاد ایران
 2. کمک به پیش برد مرزهای دانش در زمینه های ذیل :

الف- تئوری‌های علم اقتصاد

ب-  اقتصاد نهادی و اقتصاد توسعه

ج-  اقتصاد اسلامی و بانکداری اسلامی

د- کاربرد ریاضیات و ابزارهای کمی در اقتصاد و طراحی مدل‌های اقتصاد سنجی

ه- تحقیقات بین رشته‌ای مابین اقتصاد و سایر علوم

 نوع مقاله : علمی-پژهشی

خلاصۀ استاندارد: J. Econ. Res.

فلودیاگرام مراحل داوری و پذیرش مقاله در قسمت فرایند پذیرش شرح داده شده‌است.

 • حقوق معنوی کلیه حقوق معنوی اثر متعلق به نویسنده است؛
 •  این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار  (COPE) می باشد و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید.
 • نوع نشریه: نشریه علمی
 • نوع مقالات قابل انتشار: علمی-پژوهشی
 • توالی انتشار: فصلی
 • زبان: دو زبانه فارسی (چکیده و منابع مقالات انگلیسی)
 • سرقت ادبی: جهت پیشگیری از سرقت ادبی از نرم افزار سمیم نور استفاده می‌شود.
 • دسترسی رایگان و آزاد به مقالات
 • چنانچه مقاله از حامی یا تامین‌کننده اعتبار پژوهشی برخوردار باشد، درج آن در مقاله توسط نویسنده الزامی می‌باشد.
 • کشور محل انتشار: ایران
 • ناشر: دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
 • حوزه  تخصصی: علوم اقتصادی
 • شروع انتشار: 1340
 • زبان مجله: فارسی (چکیده انگلیسی)
 • هزینه بررسی و پذیرش مقاله:  مبلغ 1,000,000  ریال جهت داوری  و 000,000 3 ریال  جهت  پذیرش
 • نوع  داوریداوری بسته (دو سو ناشناس) و 2 داور
 • بازه زمانی بررسی اولیهیک هفته
 • فرمتچاپی و الکترونیکی
 • نوبت‌های چاپ :فصلنامه
 • شاپای چاپی: 0039-8969
 • شاپای الکترونیکی: 2588-6118
 • ایمیل نشریه: E-mail:tahghighat@ut.ac.ir  

دانلود فرم عدم تعارض منافع

دانلود فرم تعهد

شماره جاری: دوره 58، شماره 2 - شماره پیاپی 143، شهریور 1402، صفحه 185-357 

ابر واژگان