نویسنده = عبدلی، قهرمان
تعداد مقالات: 4
2. تئوری چشم انداز؛ رهیافتی نوین در توضیح پدیده فرار مالیاتی

دوره 53، شماره 1، بهار 1397، صفحه 1-23

سحر دهقان؛ یگانه موسوی جهرمی؛ قهرمان عبدلی


3. اشاعه سواری مجانی توسط بازیکن قدرتمند در ساختار شبکه ای

دوره 50، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 925-958

عباد عبادی؛ قهرمان عبدلی