نویسنده = ������������ ���������� ����������
تعداد مقالات: 8
4. عدم اطمینان، اطلاعات و یادگیری اجتماعی در بازار منصور خلیلی عراقی

دوره 37، شماره 1، تابستان 1381

قهرمان عبدلى؛ منصور خلیلی عراقی


5. اهمیت محیط با ثبات اقتصاد کلان

دوره 36، شماره 1، بهار 1380

منصور خلیلی عراقی؛ اسماعیل رمضانپور


6. تابع عرضه مسکن در ایران

دوره 35، شماره 2، پاییز 1379

منصور خلیلی عراقی؛ سایه موسوی