نویسنده = محسن مهرآرا
بررسی اثر سیاست‌‌های آزاد تجاری بر رشد اقتصادی (مطالعه موردی کشورهای اسلامی)

دوره 45، شماره 2، مرداد 1389

حمید ابریشمی؛ محسن مهرآرا؛ محمدرضا ایران نژاد


اثرات نامتقارن قیمت نفت بر رشد اقتصادی کشورهای OECD

دوره 43، شماره 2، آبان 1387

حمید ابریشمی؛ محسن مهرآرا؛ حجت ا... غنیمی فر؛ مریم کشاورزیان


بررسی واکنش متقارن اقتصاد زیرزمینی به تغییرات مالیات

دوره 42، شماره 2، دی 1386

حمید ابریشمی؛ محسن مهرآرا؛ نازلی هیبتی


ارزیابی عملکرد مدل‎های پیش‎بینی بی‎ثباتی قیمت نفت

دوره 42، شماره 1، خرداد 1386

حمید ابریشمی؛ محسن مهرآرا؛ یاسمین آریانا


تقاضا برای بیمه عمر در ایران و کشورهای صادر کننده نفت

دوره 41، شماره 3، شهریور 1385

محسن مهرآرا؛ محمد اعظم رجبیان


ایران،میزان ادغام در اقتصاد جهانی و مزیت های نسبی

دوره 41، شماره 1، اردیبهشت 1385

محسن مهرآرا؛ علی رستمیان