کلیدواژه‌ها = ساختار بازار
تعداد مقالات: 5
1. کاربرد منطق فازی در تعیین ساختار بازار زیربخش‏ های صنعتی ایران

دوره 50، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 563-592

محسن پورعبادالهان کویچ؛ پویان کیانی


2. ارزیابی نظریۀ قدرت همسنگ در صنایع ایران

دوره 49، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 295-314

سوده السادات امامی؛ حمید کردبچه


3. ارزیابی تأثیر عناصر ساختاری بر عملکرد صنعت بانکداری ایران

دوره 47، شماره 1، بهار 1391، صفحه 69-90

فرهاد خداداد کاشی؛ پری جعفری


4. بررسی رابطه‎ی میان ساختار بازار و سودآوری در صنایع کارخانه‎ای ایران

دوره 46، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 65-83

احمد صدرائی جواهری؛ سعیده پورنعمتی