کلیدواژه‌ها = جهانی شدن
تعداد مقالات: 8
3. تأثیر جهانی شدن و الحاق به WTO بر سودآوری صنایع

دوره 43، شماره 3، زمستان 1387

ُسید حمید رضا اشرف زاده؛ مهران نصیرزاده


5. ایران،میزان ادغام در اقتصاد جهانی و مزیت های نسبی

دوره 41، شماره 1، بهار 1385

محسن مهرآرا؛ علی رستمیان


6. بررسی تأثیر عوامل رقابتی بر جهانی شدن و تجارت الکترونیک

دوره 40، شماره 3، پاییز 1384

دکتر مجید صباغ کرمانی؛ محمد رحیم اسفیدانی


7. بررسی اثر جهانی شدن بر صنایع نساجی، پوشاک و چرم طی دوره 78-1357

دوره 39، شماره 1، بهار 1383

دکتر محسن نظرى؛ معصومه بازرگانى کیا