کلیدواژه‌ها = نرخ بهره
تعداد مقالات: 7
2. بررسی نقش قیمت مسکن در هدف گذاری تورم با استفاده از روش برنامه ریزی پویای تصادفی

دوره 51، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 859-885

کیوان شهاب لواسانی؛ ویدا ورهرامی


3. نااطمینانی تورم و نرخ سود واقعی سپرده های بانکی در ایران

دوره 51، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 929-950

سید جمال الدین محسنی زنوزی؛ اکبر حسن زاده؛ بهروز جعفرزاده


4. تحلیل روابط علّی بین متغیرهای کلان اقتصادی، به منظورکاهش نرخ بهره در ایران با روش نقشة علّی بیزین (BCM)

دوره 44، شماره 1، زمستان 1388

مرتضی سامتی؛ رحیم دلالی اصفهانی؛ رحمان خوش اخلاق؛ ژهره شیرانی فخر


6. تبیین نقش عوامل موثر بر جلب سرمایة مستقیم خارجی در ایران

دوره 41، شماره 2، تابستان 1385

اکبر کمیجانی؛ منصوره عباسی


7. آسیب شناسی نظام بانکی ایران از منظر نهاد گرایی

دوره 41، شماره 1، بهار 1385

محمود متوسلی؛ رضا آقابابایی