کلیدواژه‌ها = اطلاعات نامتقارن
اطلاعات نامتقارن بین گروهی در بازار بیمه درمان تکمیلی گروهی

دوره 55، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 215-232

10.22059/jte.2020.255535.1007891

محمد وصال؛ غلامرضا کشاورز؛ محمدرضا چاقمی


تفکیک کژگزینی از کژمنشی در بازار بیمۀ بدنۀ اتومبیل ایران

دوره 50، شماره 2، تیر 1394، صفحه 449-478

10.22059/jte.2015.55089

غلامرضا کشاورز حداد؛ علیرضا صابونی ‏ها


انتخاب نامساعد و مخاطرات اخلاقی در بازار بیمة درمان ایران

دوره 44، شماره 2، بهمن 1388

غلامرضا کشاورز؛ مهدیه زمردی انباجی