کلیدواژه‌ها = اطلاعات نامتقارن
تعداد مقالات: 7
1. اطلاعات نامتقارن بین گروهی در بازار بیمه درمان تکمیلی گروهی

دوره 55، شماره 1، بهار 1399، صفحه 215-232

محمد وصال؛ غلامرضا کشاورز؛ محمدرضا چاقمی


2. تفکیک کژگزینی از کژمنشی در بازار بیمۀ بدنۀ اتومبیل ایران

دوره 50، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 449-478

غلامرضا کشاورز حداد؛ علیرضا صابونی ‏ها


3. طراحی سازوکار و نقش آن در بازار کالاهای اعتباری؛ با تأکید بر دیدگاه اسلامی

دوره 48، شماره 1، بهار 1392، صفحه 121-138

قهرمان عبدلی؛ مهدی موحدی بکنظر


6. انتخاب نامساعد و مخاطرات اخلاقی در بازار بیمة درمان ایران

دوره 44، شماره 2، زمستان 1388

غلامرضا کشاورز؛ مهدیه زمردی انباجی