دوره و شماره: دوره 51، شماره 1، بهار 1395، صفحه 1-247 

مقاله پژوهشی

1. سهم عامل کار از تولید و اثر آن بر رشد اقتصادی در ایران

صفحه 1-24

اسمعیل ابونوری؛ ابوالفضل گرمابی


2. معادلۀ قیمت‌گذاری بازیکنان لیگ برتر فوتبال ایران

صفحه 25-40

محبوبه ایزدیار؛ ژاله معماری؛ میرحسین موسوی


3. ارتباط میان ساختار بودجه‏ای دولت، فعل و انفعالات بخش پولی و تورم در اقتصاد ایران

صفحه 41-70

مهدی حاج امینی؛ محمدعلی فلاحی؛ محمدطاهر احمدی شادمهری؛ علی اکبر ناجی میدانی


7. چارچوب یکپارچۀ توسعۀ درون‌زای منطقه‌ای در ایران

صفحه 137-174

محمدحسین شریف‌زادگان؛ بهزاد ملک پور اصل