دوره و شماره: دوره 46، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 1-280 (شماره 97 - زمستان 90) 
7. اقتصاد ارتدکس مطالعه‌‌ای در معنا، مفهوم و ویژگی‌های آن

صفحه 175-205

محمود متوسلی؛ جعفر عبادی؛ محمود مشهدی احمد