بررسی تاثیر تمرکززدایی مالی بر رشد و ثبات اقتصادی در ایران

دوره 41، شماره 6، اسفند 1385

اسدا... فرزین وش؛ محمد غفاری فرد


ارزیابی عملکرد مدل‎های پیش‎بینی بی‎ثباتی قیمت نفت

دوره 42، شماره 1، خرداد 1386

حمید ابریشمی؛ محسن مهرآرا؛ یاسمین آریانا


بررسی واکنش متقارن اقتصاد زیرزمینی به تغییرات مالیات

دوره 42، شماره 2، دی 1386

حمید ابریشمی؛ محسن مهرآرا؛ نازلی هیبتی


NAIRU و سیاست‎گذاری اقتصادی در ایران

دوره 44، شماره 2، بهمن 1388

زهرا افشاری؛ احمد یزدان پناه؛ مرضیه بیات


الگوسازی و پیش‎بینی رشد اقتصادی ایران با رویکرد شبکة عصبی GMDH

دوره 44، شماره 3، اسفند 1388

حمید ابریشمی؛ محسن مهرآرا؛ مهدی احراری؛ سوده میرقاسمی


عوامل اقتصادی و اجتماعی مؤثر بر انتشار سرانه‌ی دی اکسید کربن در ایران (1383-1346)

دوره 45، شماره 1، خرداد 1389

داود بهبودی؛ فیروز فلاحی؛ اسماعیل برقی گلعذانی


بررسی اثر سیاست‌‌های آزاد تجاری بر رشد اقتصادی (مطالعه موردی کشورهای اسلامی)

دوره 45، شماره 2، مرداد 1389

حمید ابریشمی؛ محسن مهرآرا؛ محمدرضا ایران نژاد


اهمیت محیط با ثبات اقتصاد کلان

دوره 36، شماره 1، فروردین 1380

منصور خلیلی عراقی؛ اسماعیل رمضانپور


تأثیر اجزای تقاضای نهایی بر اشتغال بخشهای اقتصادی

دوره 36، شماره 2، مهر 1380

دکتر اکبر کمیجانی؛ دکتر سعید عیسی زاده