تعداد مقالات: 854
101. الگوسازی مداخله‌ی ارزی در بازار ارز ایران

دوره 47، شماره 3، زمستان 1391، صفحه 23-44

جعفر عبادی؛ هاجر جهانگرد


102. مؤلفه‌‌‌های مؤثر در تحصیلات بیش‌از‌اندازه و بازده آن در ایران

دوره 48، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 23-43

محسن ابراهیمی؛ علی اکبر قلی زاده؛ امیرحسین علی پور


103. سیاست پولی بهینه و هدف‌گذاری تورم در ایران

دوره 48، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 25-42

اصغر شاهمرادی؛ مهدی صارم


104. معادلۀ قیمت‌گذاری بازیکنان لیگ برتر فوتبال ایران

دوره 51، شماره 1، بهار 1395، صفحه 25-40

محبوبه ایزدیار؛ ژاله معماری؛ میرحسین موسوی


105. تأثیر درجه‌ی رقابت در سیستم بانکی و الزامات سرمایه‌ای بر میزان ریسک‌پذیری بانک‌های ایران

دوره 53، شماره 1، بهار 1397، صفحه 25-44

تیمور رحمانی؛ محسن مهرآرا؛ امین محسنی چراغلو؛ گیتی شاکری


109. اثرات توسعه‌ی مالی بر کاهش فقر در ایران

دوره 52، شماره 1، بهار 1396، صفحه 35-60

داریوش حسنوند؛ یونس نادمی


110. مدل‌سازی انتقاد لوکاس با رویکرد مجموعه‌های فازی

دوره 49، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 229-265

اسمعیل ابونوری؛ بهنام شهریار


113. تحلیل عوامل مؤثر بر شهرت مقام پولی در ایران

دوره 50، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 281-304

ایمان باستانی فر


114. بررسی عوامل مؤثر بر تبعیض جنسیتی دستمزد در ایران

دوره 54، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 285-301

نازنین بیداربخت نیا؛ علیرضا جرجرزاده


115. تأثیر تأمین مالی از طریق ابزارهای بدهی بر عملکرد بنگاه‌های تولیدی در ایران

دوره 52، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 287-312

ایوب خزائی؛ امیرمنصور طهرانچیان؛ احمد جعفری صمیمی؛ رضا طالبلو


116. تأثیر هدفمندسازی یارانه‌ها بر هزینه‌های غیر خوراکی خانوارهای روستایی به تفکیک استان‌های کشور

دوره 54، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 303-320

علی رهنما؛ محمود هاشمی تبار؛ احمد اکبری


118. ارزیابی رابطه استخراج منابع آب زیرزمینی و فقر روستایی در ایران

دوره 54، شماره 3، تابستان 1398، صفحه 525-550

سید پرویز جلیلی کامجو؛ یونس نادمی


119. بررسی تجربی و نظری تأثیر امنیت حقوق مالکیت بر رفتار بین دوره‌ای افراد

دوره 52، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 527-549

پروین تشکری صالح؛ مهدی خداپرست مشهدی؛ مهدی فیضی


120. شناسایی زنجیره های تولید در مناطق نفت‌خیز ایران (با به‌کارگیری الگویALP)

دوره 51، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 541-567

فرهاد ترحمی؛ مسعود همایونی فر؛ مهدی خداپرست مشهدی؛ محمدرضا لطفعلی پور


121. ارتباطات و بهبود بهره‌وری در ایران: تجزیه و تحلیل بخشی

دوره 53، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 543-567

اسفندیار جهانگرد؛ آرین دانشمند؛ محمد ستاری فر


122. کاربرد منطق فازی در تعیین ساختار بازار زیربخش‏ های صنعتی ایران

دوره 50، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 563-592

محسن پورعبادالهان کویچ؛ پویان کیانی


123. توهّم مالی و تقاضا برای مخارج دولت در اقتصاد ایران

دوره 49، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 729-750

مجید مداح؛ فوزیه جیحون تبار؛ زهره رضاپور


124. برآورد کشش‌های قیمتی و درآمدی تقاضای واردات دارو در ایران

دوره 51، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 777-799

حسین پناهی؛ سکینه سجودی؛ مهنسا مرندیان


125. مقایسه‌ی اندازه‌ی اقتصادی پایدار و واقعی شهر مبتنی بر حضور دولت مطالعه موردی: کلان شهرهای ایران

دوره 53، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 779-803

حسین پناهی؛ پرویز محمدزاده؛ یداله دیو سالار