تعداد مقالات: 875

179. بررسی رابطة بین بازارگرایی و عملکرد بانک‎های تجاری ایران

دوره 43، شماره 2، پاییز 1387

علی دیواندری؛ ُسیدرضا سید جوادین؛ محمد نهاوندیان؛ هاشم آقازاده


181. برآورد شاخص آزادسازی مالی در ایران و مقایسه‌ی آن با برخی کشورهای منتخب

دوره 48، شماره 1، بهار 1392، صفحه 31-60

10.22059/jte.2013.30359

انوشیروان تقی پور؛ افسانه موسوی آزاد کسمایی


182. تحلیل تقاضای پویای عوامل تولید در بخش صنعت ایران

دوره 48، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 31-50

10.22059/jte.2013.35809

ابوذر شاکری؛ علیمراد شریفی


185. ارتباط میان ساختار بودجه‏ای دولت، فعل و انفعالات بخش پولی و تورم در اقتصاد ایران

دوره 51، شماره 1، بهار 1395، صفحه 41-70

10.22059/jte.2016.57596

مهدی حاج امینی؛ محمدعلی فلاحی؛ محمدطاهر احمدی شادمهری؛ علی اکبر ناجی میدانی


186. سنجش قدرت بازاری صنایع کارخانه‌ای ایران

دوره 48، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 43-64

10.22059/jte.2013.35167

محمدنبی شهیکی تاش


188. الگوسازی و پیش بینی درآمدهای مالیاتی در برنامه‎ی پنجم توسعه براساس ساختاری ویژه از شبکه های عصبی غیرخطی

دوره 46، شماره 3، زمستان 1390، صفحه 45-63

حمید خالوزاده؛ سعیده حمیدی علمداری؛ میررستم اسدالله زاده بالی


189. تأثیر تنوع و تخصص اقتصادی بر رشد اشتغال استانی در ایران

دوره 47، شماره 3، زمستان 1391، صفحه 45-63

10.22059/jte.2012.29253

شکوفه فرهمند؛ مینا ابوطالبی


190. مقایسۀ اثر روش‌های بهینه‌یابی و برآورد بازده مورد انتظار بر سبد بهینۀ سهام

دوره 49، شماره 1، بهار 1393، صفحه 45-68

10.22059/jte.2014.50540

مصطفی دین محمدی؛ رضا پیرایش؛ آرش داداشی


191. فرضیة درون‌زایی تعرفه: مطالعه‌ای موردی برای ایران

دوره 48، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 45-70

10.22059/jte.2013.50574

سعید راسخی؛ حسین داوری


194. بررسی وضعیت توزیع و تنوع درآمد و تأثیر آن بر اقتصاد خانوارهای روستایی (مطالعة موردی: منطقة الموت)

دوره 50، شماره 1، بهار 1394، صفحه 49-74

10.22059/jte.2015.54096

ابوذر پرهیزکاری؛ مهرنوش میرزایی؛ صفت اله رحمانی؛ محسن علینی


196. طراحی الگوی نظری تعیین حد بهینه‌ی مداخله در بازار ارز ایران

دوره 45، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 55-80

جعفر عبادی؛ هاجر جهانگرد


197. درجه‌ی عبور نرخ ارز بر شاخص قیمت واردات ایران: رویکرد رگرسیون انتقال ملایم

دوره 53، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 57-75

10.22059/jte.2017.234965.1007613

نیلوفر سادات حسینی؛ حسین اصغرپور؛ جعفر حقیقت


200. بررسی رابطه‎ی میان ساختار بازار و سودآوری در صنایع کارخانه‎ای ایران

دوره 46، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 65-83

احمد صدرائی جواهری؛ سعیده پورنعمتی