کلیدواژه‌ها = panel data
تعداد مقالات: 26
1. تأثیر درجه‌ی رقابت در سیستم بانکی و الزامات سرمایه‌ای بر میزان ریسک‌پذیری بانک‌های ایران

دوره 53، شماره 1، بهار 1397، صفحه 25-44

تیمور رحمانی؛ محسن مهرآرا؛ امین محسنی چراغلو؛ گیتی شاکری


3. بررسی سازگاری اقتصادی کشورهای عضو منطقۀ یورو و نقش آن در بحران ارزی منطقه

دوره 50، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 807-834

سیدعبدالمجید جلایی اسفندآبادی؛ سپیده صمیمی


5. آیا تبعیض جنسیتی عامل بازدارنده رشد اقتصادی کشورهاست؟

دوره 50، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 593-616

تیمور رحمانی؛ سپیده کاوه


6. اثر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر توسعة تجارت درون‌صنعتی دوجانبة ایران و ترکیه

دوره 49، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 961-983

سید کمیل طیبی؛ مهدی یزدانی؛ زهرا زمانی؛ سمیه کریمیان


7. اثر هزینه‌های تجارت در اندازۀ تجارت خارجی

دوره 49، شماره 1، بهار 1393، صفحه 155-171

علی نصیری اقدم؛ سید عادل خراسانی


8. بررسی عوامل نهادی و همگرایی‌های منطقه‌ای در حوزة صادرات خدمات

دوره 48، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 165-191

خالد احمدزاده؛ کاظم یاوری؛ عباس عصاری آرانی؛ بهرام سحابی


9. تحلیل تقاضای پویای عوامل تولید در بخش صنعت ایران

دوره 48، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 31-50

ابوذر شاکری؛ علیمراد شریفی


10. بررسی رابطه‌ی اندازه با رشد در بنگاه‌های صنایع مواد غذایی و آشامیدنی ایران

دوره 47، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 61-78

احمد صدرائی جواهری؛ زهرا بهزادی


11. برآورد اثرهای اقتصادی شبکه‎ای سیستم تلفن همراه اول در تهران

دوره 47، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 1-18

اسفندیار جهانگرد؛ مرضیه رضائی


12. برآورد نرخ بهینه‎ی مالیات بر ارزش افزوده در ایران: کاربردی از الگوی دایموند- میرلس

دوره 47، شماره 2، پاییز 1391، صفحه 61-79

کامبیز هژبر کیانی؛ الهام غلامی؛ جواد نوبخت سیاهرودکلایی


13. بررسی نقش مخارج R&D داخلی و واردات کالاهای سرمایه‎ای- واسطه‎ای بر روی تولید در صنایع ایران

دوره 46، شماره 2، پاییز 1390، صفحه 1-30

محسن پورعبادالهان کویچ؛ غلامحسین رهنمای قراملکی؛ رسول حجت خواه


14. اثر هم‎گرایی اقتصادی بر روابط تجاری کشورهای عضو سازمان جهانی تجارت (WTO) و اتحادیه‎های منتخب

دوره 46، شماره 1، بهار 1390، صفحه 137-150

سید کمیل طیبی؛ احمد گوگردچیان؛ یاسر عباسلو


15. بررسی اثر سیاست پولی بر حباب قیمت مسکن: مطالعه بین کشوری

دوره 45، شماره 3، پاییز 1389

علی اکبر قلی زاده؛ بهناز کمیاب


16. اثر کسری بودجه بر کسری حساب جاری و رشد اقتصادی

دوره 44، شماره 3، زمستان 1388

ندا فرح بخش؛ اسدا... فرزین وش


17. بررسی اثرات تمرکززدایی مالی بر کنترل فساد

دوره 43، شماره 4، زمستان 1387

حسین صادقی؛ مجید صباغ کرمانی؛ وحید شقاقی شهری


18. تحلیل فضایی توسعة شهری در ایران (رشد اندازة شهرها)

دوره 43، شماره 1، تابستان 1387

شکوفه فرهمند؛ علی عسگری؛ مرتضی سامتی


20. بررسی رابطة جریان تجاری و سرمایه‎گذاری مستقیم خارجی (FDI)

دوره 42، شماره 3، بهار 1386

سید کمیل طیبی؛ کریم آذربایجانی؛ بتول رفعت


22. بررسی تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر اشتغال

دوره 41، شماره 4، پاییز 1385

مصطفی عمادزاده؛ روح ا... شهنازی؛ عباس محمدزاده؛ روح ا... بابکی


23. تقاضا برای بیمه عمر در ایران و کشورهای صادر کننده نفت

دوره 41، شماره 3، تابستان 1385

محسن مهرآرا؛ محمد اعظم رجبیان


25. بررسی عوامل خاص کشوری تعیین کننده تجارت، درون صنعت ایران

دوره 39، شماره 4، زمستان 1383

دکتر غلامعلى رییسى اردلى؛ دکتر حسن کلباسی؛ مهدی رییسی