کلیدواژه‌ها = رشد اقتصادی
تعداد مقالات: 65
26. ساخت شاخص تنش مالی برای اقتصاد ایران و بررسی اثرات آن بر رشد اقتصادی

دوره 47، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 19-40

حسن درگاهی؛ فائزه نیک جو


27. تأثیرعدم اطمینان نرخ ارز واقعی بر رشد اقتصادی

دوره 47، شماره 1، بهار 1391، صفحه 153-169

عزت اله عباسیان؛ مهدی مرادپور اولادی؛ نادر مهرگان


29. بررسی آثار سیاست‎های مالی بر رشد اقتصادی و فقر طی دوره‎ی 1386-1363

دوره 46، شماره 3، زمستان 1390، صفحه 89-110

فرهاد رهبر؛ مصطفی سرگلزایی


30. بررسی رابطه‎ی انتشار دی‌اکسیدکربن با رشد اقتصادی، انرژی و تجارت در ایران

دوره 46، شماره 1، بهار 1390، صفحه 151-173

محمد رضا لطفعلی پور؛ محمدعلی فلاحی؛ ملیحه آشنا


32. بررسی اثر سیاست‌‌های آزاد تجاری بر رشد اقتصادی (مطالعه موردی کشورهای اسلامی)

دوره 45، شماره 2، تابستان 1389

حمید ابریشمی؛ محسن مهرآرا؛ محمدرضا ایران نژاد


33. تأثیر مخارج توریسم بر رشد اقتصادی کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی (OIC)

دوره 45، شماره 2، تابستان 1389

کاظم یاوری؛ مهدیه رضاقلی زاده؛ مجید آقایی؛ سید محمدحسن مصطفوی


35. تحلیل پویای اثر مخارج دولت بر رشد اقتصادی در ایران

دوره 45، شماره 2، تابستان 1389

علی اکبر عرب مازار؛ فرشته چالاک


36. بررسی اثر بی‎ثباتی رابطه‌ی مبادله بر رشد اقتصادی ایران

دوره 45، شماره 1، بهار 1389

علیرضا کازرونی؛ سکینه سجودی


38. عوامل اقتصادی و اجتماعی مؤثر بر انتشار سرانه‌ی دی اکسید کربن در ایران (1383-1346)

دوره 45، شماره 1، بهار 1389

داود بهبودی؛ فیروز فلاحی؛ اسماعیل برقی گلعذانی


40. تأثیر نخست شهری بر رشد اقتصادی کشور

دوره 44، شماره 2، زمستان 1388

شکوفه فرهمند؛ سید کمیل طیبی؛ نعمت اله اکبری


41. تأثیر تجارت خارجی و سرمایة انسانی بر رشد اقتصادی کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی

دوره 43، شماره 4، زمستان 1387

سید کمیل طیبی؛ مصطفی عمادزاده؛ آزیتا شیخ بهایی


45. نرخ واقعی ارز و رشد ا قتصادی ایران

دوره 42، شماره 2، زمستان 1386

حمیدرضا حلافی


46. مخارج دولت و رشد اقتصادی در ایران

دوره 42، شماره 4، تابستان 1386

ریحانه گسکری؛ علیرضا اقبالی


47. موانع سرمایه‎گذاری و تأثیر آن بر رشد اقتصادی در ایران

دوره 42، شماره 4، تابستان 1386

فرهاد رهبر؛ فرشید مظفری خامنه؛ شاپور محمدی


49. بررسی تاثیر تمرکززدایی مالی بر رشد و ثبات اقتصادی در ایران

دوره 41، شماره 6، زمستان 1385

اسدا... فرزین وش؛ محمد غفاری فرد