کلیدواژه‌ها = رشد اقتصادی
تأثیر تحقیق و توسعه بر رشد اقتصادی در ایران

دوره 48، شماره 2، مرداد 1392، صفحه 1-23

10.22059/jte.2013.35165

حسن حیدری؛ بهرام سنگین آبادی


بررسی اثر ساختار سنی جمعیت بر رشد اقتصادی ایران

دوره 48، شماره 2، مرداد 1392، صفحه 201-224

10.22059/jte.2013.35174

غلام رضا محمدپور؛ رسول بخشی دستجردی؛ سمیه جعفری؛ هاجر اثنی عشری


تأثیرعدم اطمینان نرخ ارز واقعی بر رشد اقتصادی

دوره 47، شماره 1، خرداد 1391، صفحه 153-169

10.22059/jte.2012.24677

عزت اله عباسیان؛ مهدی مرادپور اولادی؛ نادر مهرگان


بررسی آثار سیاست‎های مالی بر رشد اقتصادی و فقر طی دوره‎ی 1386-1363

دوره 46، شماره 3، اسفند 1390، صفحه 89-110

فرهاد رهبر؛ مصطفی سرگلزایی


بررسی رابطه‎ی انتشار دی‌اکسیدکربن با رشد اقتصادی، انرژی و تجارت در ایران

دوره 46، شماره 1، اردیبهشت 1390، صفحه 151-173

محمد رضا لطفعلی پور؛ محمدعلی فلاحی؛ ملیحه آشنا


بررسی اثر سیاست‌‌های آزاد تجاری بر رشد اقتصادی (مطالعه موردی کشورهای اسلامی)

دوره 45، شماره 2، مرداد 1389

حمید ابریشمی؛ محسن مهرآرا؛ محمدرضا ایران نژاد


تحلیل پویای اثر مخارج دولت بر رشد اقتصادی در ایران

دوره 45، شماره 2، مرداد 1389

علی اکبر عرب مازار؛ فرشته چالاک


تأثیر مخارج توریسم بر رشد اقتصادی کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی (OIC)

دوره 45، شماره 2، مرداد 1389

کاظم یاوری؛ مهدیه رضاقلی زاده؛ مجید آقایی؛ سید محمدحسن مصطفوی


عوامل اقتصادی و اجتماعی مؤثر بر انتشار سرانه‌ی دی اکسید کربن در ایران (1383-1346)

دوره 45، شماره 1، خرداد 1389

داود بهبودی؛ فیروز فلاحی؛ اسماعیل برقی گلعذانی


تأثیر نخست شهری بر رشد اقتصادی کشور

دوره 44، شماره 2، بهمن 1388

شکوفه فرهمند؛ سید کمیل طیبی؛ نعمت اله اکبری


تأثیر تجارت خارجی و سرمایة انسانی بر رشد اقتصادی کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی

دوره 43، شماره 4، اسفند 1387

سید کمیل طیبی؛ مصطفی عمادزاده؛ آزیتا شیخ بهایی


موانع سرمایه‎گذاری و تأثیر آن بر رشد اقتصادی در ایران

دوره 42، شماره 4، مرداد 1386

فرهاد رهبر؛ فرشید مظفری خامنه؛ شاپور محمدی