تعداد مقالات: 862

755. بررسی اثر ساختار سنی جمعیت بر رشد اقتصادی ایران

دوره 48، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 201-224

10.22059/jte.2013.35174

غلام رضا محمدپور؛ رسول بخشی دستجردی؛ سمیه جعفری؛ هاجر اثنی عشری


756. مصرف تظاهری در آرای تورستین وبلن و موضوع پس‎انداز

دوره 47، شماره 1، بهار 1391، صفحه 205-241

10.22059/jte.2012.24679

ابوالفضل پاسبانی؛ محمود متوسلی


758. کینز در مقابل کلاسیک‎ها (آیا انقلاب کینزی رخ داده است؟)

دوره 46، شماره 3، زمستان 1390، صفحه 207-233

ابراهیم گرجی؛ حمید پاداش


759. تدوین بازی همکارانه بین کشورهای عضوِ مجمع کشورهای صادرکنندة گاز در زمینة صادرات LNG

دوره 48، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 213-240

10.22059/jte.2013.50581

محمد علی فلاحی؛ محمدحسین مهدوی عادلی؛ جلال دهنوی


763. اثر هدف‎گذاری تورم بر عملکرد اقتصاد کلان: تورم و رشد تولید

دوره 46، شماره 2، پاییز 1390، صفحه 243-272

ناصرعلی یداله زاده طبری؛ حمیدرضا برادران شرکاء


769. تعیین اندازه‌ی بهینه‌ی شهر اصفهان

دوره 52، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 477-496

10.22059/jte.2017.61862

بابک صفاری؛ رضا نصراصفهانی؛ فاطمه موذنی


770. آیا در تلاطم های شدید بازار سهام تهران متنوع‌سازی ریسک را کاهش می‌دهد؟

دوره 51، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 493-515

10.22059/jte.2016.58456

غلامرضا کشاورزحداد؛ الهام محمدی


772. بررسی تأثیر ICT بر کارایی تولیدی کشورهای در حال توسعة منتخب

دوره 49، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 677-698

10.22059/jte.2014.52447

پرویز محمدزاده؛ هدی نجارباذوق قره چپق


773. بررسی وجود رژیم غیرریکاردویی با تفسیر جدید در ایران

دوره 51، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 735-756

10.22059/jte.2016.58948

مهدی صارم؛ حسین مرزبان؛ منصور زیبایی؛ روح اله شهنازی


775. قیمت‏ گذاری‏ بهینه پارکینگ‏های عمومی (مطالعه موردی مناطق 1 و 3 شهر اصفهان)

دوره 50، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 751-776

10.22059/jte.2015.55811

بابک صفاری؛ رضا نصراصفهانی؛ عیسی مردای